Business coaching

Coaching skierowany do pracodawców jak i ich pracowników. To obszar obejmujący zarówno strategie ulepszania firmy, jak i rozwijania osób w nich pracujących.

Bardzo często ten rodzaj coachingu jest wybierany przez pracodawcę, który wyznacza cel odgórnie swojemu pracownikowi i prosi o pomoc coacha. Business coaching występuje więc najczęściej w relacji trójstronnej.

Jednak spotkanie między coachem a klientem przebiega już bez udziału osób trzecich. Ten rodzaj coachingu wspiera klienta w rozwoju zawodowym, w ulepszeniu jego umiejętności czy strategii radzenia sobie w zawodzie.