Coaching to spotkanie w którym coach wspiera klienta w dążeniu do wybranego przez niego celu. Może on dotyczyć zarówno sprawy osobistej jak i obszaru zawodowego. Coaching nie podaje gotowych rozwiązań. To praca nad samym sobą i obustronne otwarcie na działanie. Głównym zadaniem coacha jest stawianie otwartych pytań, które nie mają jedynie motywować, ale stwarzać obszar do przemyśleń oraz pobudzać klienta do odkrywania w sobie zasobów, których nie dostrzegał wcześniej. Człowiek jest bowiem istotą która posiada w sobie ogromny potencjał, należy go jedynie zauważyć i rozbudzić, do takiego stopnia by popchnąć siebie do działania.